RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  Poduzetnici koji obavljaju servisne djelatnosti prodaju svoje usluge te najčešće ugrađuju rezervne dijelove, odnosno dijelove za održavanje. Upravo se iz tog razloga poduzetnici koji obavljaju servisne djelatnosti najčešće bave i trgovinom (prodajom rezervnih dijelova, trajnih potrošnih dobara za održavanje, zamjenu, doradu ili obnovu predmeta koji se ponovno prodaju itd.). U nastavku objašnjavamo neka porezno-bilančna rješenja koja su posebnost u odnosu na druge djelatnosti i o kojima je trebalo voditi brigu prilikom evidentiranja poslovnih događaja tijekom 2013. u servisnim djelatnostima.
  1. Uvod
  2. Obveze servisnih djelatnosti prema Zakonu o zaštiti potrošača
  3. Ustroj računovodstva kod servisnih djelatnosti
  4. Zamjena dobara i troškovi popravka dobara u jamstvenom roku
  5. Ustroj računovodstva u trgovačkim društvima koja se uz servis bave i trgovinom
  6. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)