RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Predmetom ovog članka su odredbe Direktive 2011/7/EU o suzbijanju zakašnjenja s plaćanjem u trgovačkim ugovorima temeljem koje su države članice EU-a obvezne u nacionalnom pravu urediti zakonske rokove ispunjenja novčanih obveza iz trgovačkih ugovora. U članku se pristupa analizi odredaba Direktive koje se odnose na zakonske rokove ispunjenja novčanih obveza, upućuje se na manjkavosti njezinog uređenja te se iznose prijedlozi za primjerenijim pravnim rješenjima de lege ferenda. 4. Zakonski rok ispunjenja novčane obveze od 30 kalendarskih dana 5. Zakonski rok ispunjenja novčane obveze od 60 kalendarskih dana 6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)