RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Pred kraj prošle godine stupile su na snagu izmjene i dopune Zakona o sudskom registru, koji je do tada, od svog donošenja, prije skoro dva desetljeća, noveliran šest puta. S obzirom na dinamičnu materiju, uzrokovanu između ostalog razvojem suvremene tehnologije, usklađenjem s aktima EU-a i dr., uopće ne čude tolike novele ovoga Zakona. U ovome kratkom osvrtu ne prikazujemo sve odredbe posljednjih novela Zakona o sudskom registru, već samo neke koje se u praksi češće pojavljuju.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)