RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U časopisu Pravo i porezi br. 12/13. objavili smo prvi dio članka o Zakonu o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom. U ovome broju našega časopisa nastavljamo s obradom ove aktualne tematike, tako da se razmatraju daljnja bitna pitanja toga Zakona.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)