RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama u travnju 2013. u Zakon o zemljišnim knjigama uveden je čl. 84. a. Ovim je izmjenama u zemljišnoknjižno pravo uvedena zabilježba pokretanja postupka pred sudom ili upravnim tijelom. U prvom dijelu ovog članka autorica je pojasnila pretpostavke za upis zabilježbe pokretanja postupka, dok u ovom, drugom, dijelu daje detaljan pregled određenih postupaka za koje je moguće upisati zabilježbu pokretanja postupka.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)