RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama u travnju 2013. u Zakon o zemljišnim knjigama uveden je čl. 84. a. Ovim je izmjenama u zemljišnoknjižno pravo uvedena zabilježba pokretanja postupka pred sudom ili upravnim tijelom. U prvom dijelu ovog članka autorica je pojasnila pretpostavke za upis zabilježbe pokretanja postupka, dok u ovom, drugom, dijelu daje detaljan pregled određenih postupaka za koje je moguće upisati zabilježbu pokretanja postupka.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)