RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Stari Zakon o obrtu bio je više puta mijenjan i dopunjavan1 tako da se u konačnici zakonodavac odlučio za donošenje novog Zakona o obrtu, kojim, nažalost, nisu riješeni glavni ciljevi zbog kojih se krenulo u njegovo donošenje, a to je izjednačavanje prava obrtnika s drugim poduzetnicima u ovo krizno vrijeme, radi poboljšavanja uvjeta poslovanja obrtnika. O toj će konstataciji, odnosno činjenici, biti više riječi u nastavku ovoga razmatranja.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)