RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o PDV-u koji je objavljen u Nar. nov., br. 160/13. propisane su osim važnijih izmjena i neke manje promjene pravno-tehničke naravi. U ovom tekstu razmatraju se samo najvažnije izmjene Pravilnika o PDV-u, kao što su promjena stope PDV-a s 10 na 13%, upis u registar obveznika PDV-a, prijenos porezne obveze u graditeljstvu, nastanak porezne obveze, pravo na pretporez te poslovanje poreznih skladišta, o čemu autorice pišu u nastavku članka.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)