RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 1.2014
  • Članak:Izmjene poreznih propisa
  • Stranica:3.
  • Autor/i:Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.

Sažetak:

Krajem 2013. promijenjeni su propisi koji uređuju oporezivanje dobitka, dohotka i prometa dobara i usluga te Zakon o Poreznoj upravi. Izmjene tih propisa uglavnom se primjenjuju na obračunsko razdoblje koje započinje 1. siječnja 2014., a neke će se primjenjivati i za obračun poreza za 2013. U članku se opisuju najbitnije novosti koje donose ti propisi.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)