RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Radi sastavljanja platne bilance Republike Hrvatske, Hrvatsku narodnu banku potrebno je izvještavati o nekim transakcijama. U načelu, svaka pravna osoba ako posluje s deviznim nerezidentima mora preispitati postojanje obveze izvješćivanja HNB-a.
  Jedno od „općih“ izvještaja je i ono kojim se godišnje izvještava o prihodima i rashodima usluga koje se ostvaruju s inozemstvom, odnosno s deviznim nerezidentima,tj.godišnje izvješće o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom (obrazac US-GP). U okviru ovog izvješća iskazuju se, između ostaloga, i transakcije u vezi s plaćama i drugim naknadama temeljem obavljenog rada te možebitnih doprinosa.
  1. Uvod
  2. Opis istraživanja
  3. Osnovne metodološke napomene
  4. Način popunjavanja obrasca US-GP
  5. Dio B. Posebne transakcije s inozemstvom (tablice 3 i 4, dio B. Upute)
  6. Način popunjavanja obrazaca US-GP – dio za posebne transakcije

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)