RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Poslodavci i drugi isplatitelji primitaka na koje su, u ime poreznih obveznika, prilikom isplate obračunali, obustavili i uplatili porez na dohodak obvezni su do 31. siječnja 2014. o tome dostaviti izvješće Poreznoj upravi.
  U poreznim propisima taj način plaćanja poreza na dohodak prepoznajemo kao plaćanje poreza po odbitku. O isplaćenim plaćama u 2013. te iz njih obračunanom i uplaćenom porezu na dohodak i prirezu te neto-plaći za svakog zaposlenika posebno, izvješće se sastavlja na obrascu IP.
  Isplatitelji drugog dohotka i ostalih primitaka na koje je porez plaćen po odbitku obvezni su o tome izvijestiti Poreznu upravu na obrascu ID-1. Svakoj osobi kojoj su isplatili primitak od kojega su obračunali i uplatili porez i prirez na dohodak obvezni su na propisanom obrascu izdati potvrdu. O iskazivanju podataka na propisanim obrascima, pišemo u ovom članku.
  1. Uvodne napomene
  2. Iskazivanje podataka na obrascu IP
  3. Obrazac ID-1 – izvješće o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu po odbitku i prirezu
  4. Potvrda o isplaćenom primitku, dohotku i uplaćenom porezu i prirezu po odbitku
  5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)