RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Od 19. prosinca 2013. stupile su na snagu izmjene Zakona o doprinosima kojima se ponajviše obavlja usklađenje s propisima Europske unije. Istoga dana stupaju na snagu i izmjene Zakona o porezu na dohodak, osim nekih odredaba koje stupaju na snagu 1. siječnja 2014., a koje se odnose na odredbe vezane za olakšice za područja posebne državne skrbi i brdsko-planinska područja i područje Grada Vukovara. Obje izmjene propisa objavljene su u Narodnim novinama, br. 148/13.
  1. Izmjene Zakona o porezu na dohodak
  2. Izmjene Zakona o doprinosima

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)