RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Predmetom ovog članka su odredbe Direktive 2011/7/EU o suzbijanju zakašnjenja s plaćanjem u trgovačkim ugovorima temeljem koje su države članice EU obvezne u nacionalnom pravu urediti zakonske rokove ispunjenja novčanih obveza iz trgovačkih ugovora. U članku se pristupa analizi odredaba Direktive, upućuje se na manjkavosti njezinog uređenja te se iznose prijedlozi za primjerenijim pravnim rješenjima de lege ferenda.
1. Uvod
2. Pojmovi „trgovački ugovor“, „novčana obveza“ i „rok ispunjenja novčane obveze“
3. Uređuje li Direktiva 2011/7/EU zakonske rokove ispunjenja novčanih obveza ili „rokove dospijeća zateznih kamata“

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)