RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Predmet ovoga članka jest instrument preuzimanja mjera i obveza od poduzetnika u postupcima prava tržišnog natjecanja kojim se postupak okončava bez utvrđivanja povrede i izricanja sankcija. Cilj je članka pojmovno odrediti preuzimanje obveza i mjera od poduzetnika u pravu tržišnog natjecanja s naglaskom na razvoj primjene preuzimanja mjera od poduzetnika u europskom pravu, zatim razgraničiti navedeni instrument od drugih instrumenata koji svoju primjenu također nalaze u postupcima iz prava zaštite tržišnog natjecanja te uputiti na prednosti uporabe instrumenta preuzimanja obveza i analizirati neka otvorena pitanja vezana uz njegovu primjenu, u čemu se koriste relevantnim presudama Suda EU-a. Dodatno se, uz navođenje niza primjera, ovim člankom prikazuje trend povećanog korištenja ovim instrumentom kako u praksi Europske komisije i nacionalnih tijela za zaštitu tržišnog natjecanja država članica tako i hrvatske Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja. Na kraju se izvodi zaključak da je primjena instrumenta preuzimanja mjera prikladna u određenim predmetima, ali upozorava se i na potrebu rješavanja otvorenih pitanja i nedostatka jasnih kriterija usvajanjem novih pravnih smjernica.
1. Uvod
2. Pojam i razvoj primjene instrumenta preuzimanja mjera i obveza od poduzetnika u europskom pravu tržišnog natjecanja
3. Razlikovanje od drugih instrumenata u pravu tržišnog natjecanja
4. Značaj i prednosti instrumenta preuzimanja mjera i obveza
5. Negativne strane instrumenta preuzimanja mjera
6. Praktična primjena instrumenta preuzimanja mjera u EU-u
7. Preuzimanje obveza od poduzetnika u domaćem zakonodavstvu i praksa agencije za zaštitu tržišnog natjecanja
8. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)