RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Na zanimljiv i detaljan način autorica u ovome članku razmatra institut rada na daljinu u svjetlu Zakona o radu, Zakona o zaštiti na radu, Zakona o državnim službenicima I Uredbe o mogućnosti rada na izdvojenom mjestu i rada s nepunim radnim vremenom te s osvrtom na komparativnu regulativu.
1. Uvod
2. Definicija rada na daljinu
3. Pravila rada na daljinu prema okvirnom sporazumu rada na daljinu
4. Rad na daljinu prema hrvatskom pozitivnom pravu
5. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)