RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U pravnom sustavu Republike Hrvatske stradavanje radnika koje je neposredna posljedica događaja prostorno i vremenski povezanog s obavljanjem redovnog rada, i to u obliku ozljede i bolesti koje narušavaju radnikov tjelesni i duševni integritet, utječe na ostvarivanje i opseg zaštite u području radnog, zdravstvenog i mirovinskog prava. U ovom članku autorice upućuju na temelja prava radnika koji je pretrpio takvo stradavanje uz osvrt na upravnosudsku praksu u tom području.
1. Pojam
2. Utvrđivanje i priznavanje ozljede na radu
3. Specifična zaštita i prava koja osiguranik može ostvariti temeljem utvrđene ozljede na radu nalazimo u radnom i socijalnom zakonodavstvu 
4. Osvrt na upravnosudsku praksu
5. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)