RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Danom pristupanja RH Europskoj uniji naša je zemlja postala bogatija, između ostaloga, i za dva nova propisa koja uređuju materiju investicijskih fondova. Toga su dana (1. srpnja 2013.) na snagu stupili Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (Nar. nov., br. 16/13.) i Zakon o alternativnim investicijskim fondovima (Nar. nov., br. 16/13.). Ovaj se članak osvrće samo na Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, jer se već i o njemu ima mnogo toga za reći i napisati, a nastojat će se ukratko prikazati koje su to novine u njemu, zbog čega su uvedene te koji je njihov smisao. Autorica napominje da se neće osvrnuti na svaku glavu i odjeljak Zakona, nego na one dijelove koje smatra najzanimljivijima i najvažnijima.
1. Uvod
2. Dio prvi
3. Dio drugi
4. Dio treći
5. Dio četvrti
6. Dio peti

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)