RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Danom pristupanja RH Europskoj uniji naša je zemlja postala bogatija, između ostaloga, i za dva nova propisa koja uređuju materiju investicijskih fondova. Toga su dana (1. srpnja 2013.) na snagu stupili Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (Nar. nov., br. 16/13.) i Zakon o alternativnim investicijskim fondovima (Nar. nov., br. 16/13.). Ovaj se članak osvrće samo na Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, jer se već i o njemu ima mnogo toga za reći i napisati, a nastojat će se ukratko prikazati koje su to novine u njemu, zbog čega su uvedene te koji je njihov smisao. Autorica napominje da se neće osvrnuti na svaku glavu i odjeljak Zakona, nego na one dijelove koje smatra najzanimljivijima i najvažnijima.
1. Uvod
2. Dio prvi
3. Dio drugi
4. Dio treći
5. Dio četvrti
6. Dio peti

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)