RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autorica u ovom članku detaljno pojašnjava pitanja vezana uz poslovanje komunalnih službi. U prvom dijelu članka pojašnjen je pojam komunalnih službi i njihova javna funkcija kao i njihov nastanak te je dan detaljan pregled pravnih propisa koji uređuju osnivanje i djelovanje ovih službi. U ovom drugom dijelu članka autorica po segmentima razrađuje pojedine komunalne službe i djelatnosti, kao što su prijevoz putnika u javnom prometu, održavanje čistoće, održavanje groblja, obavljanje dimnjačarskih poslova, tržnice na malo i dr. te pojašnjava tko ih obavlja i u kojim su oblicima organizirani.
3. Komunalne djelatnosti i komunalne službe
4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)