RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Zakonom o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske žele se skratiti i znatno ubrzati procesi ishođenja ukupne dokumentacije neophodne za ostvarivanje projekata, kako javnih tako i privatnih, koji su od strateškog interesa za našu zemlju. Temeljni razlog zbog kojega je taj Zakon donesen jest potreba hitnog pokretanja investicijskog ciklusa u nas, kao glavnog pokretača rasta i razvoja hrvatskog gospodarstva. Unatoč formalnoj kratkoći i jednostavnosti Zakon je obuhvatom vrlo širok, a pravni odnosi koji se njime uređuju mogu biti iznimno složeni.
1. Razlozi donošenja Zakona
2. Cilj Zakona
3. Opće odredbe Zakona
4. Kriteriji i postupak prijave strateških projekata
5. Postupak procjene, odabira, pripreme i provedbe strateških projekata
6. Raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske
7. Davanje koncesija u vezi s provedbom strateških projekata
8. Izdavanje upravnih akata u vezi s provedbom strateških projekata
9. Zaključno

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)