RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Na temelju Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske1, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. listopada 2013. donijela Uredbu o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, Uredbu o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, Uredbu o metodama procjene tržišne vrijednosti, naknade za osnivanje prava služnosti na nekretninama u vlasništvu RH i Uredbu o mjerilima i kriterijima dodjele na korištenje nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba.2 Uredbe su stupile na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama.
1. O darovanju nekretnina u vlasništvu RH
2. Načini raspolaganja nekretninama u vlasništvu RH
3. Raspolaganje bez javnog nadmetanja i javnog prikupljanja ponuda
4. Razvrgnuće suvlasničke zajednice
5. Zamjena nekretnina
6. Kupnja nekretnina za korist RH
7. Metode procjene tržišne vrijednosti, naknade za osnivanje prava građenja i za osnivanje prava služnosti na nekretninama u vlasništvu RH
8. Mjerila i kriteriji dodjele na korištenje nekretninama za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)