RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autor u ovome članku razmatra bitna pitanja vezana uz prijeboj u ovršnom postupku, kao postupku koji se provodi u cilju prisilnog namirenja ovrhovoditeljeve tražbine u slučajevima kada ovršenik odbija dobrovoljno ispuniti svoju obvezu. Zapravo su nerijetki postupci ovrhe u kojima ovršenik ističe (prigovorom prijeboja ili žalbom na rješenje o ovrsi) postojanje svoje tražbine u odnosu na ovrhovoditelja, po čijem je prijedlogu pokrenut ovršni postupak. U sudskoj se praksi često postavlja pitanje može li ovršenik u postupku koji je protiv njega pokrenuo ovrhovoditelj uspješno isticati prigovor navodeći da prema ovrhovoditelju ima dospjelu tražbinu koja udovoljava svim uvjetima za prijeboj ili da je već proveo izvansudski prijeboj s onim što ovrhovoditelj potražuje od njega.
1. O prijeboju
2. Građanskopravni prijeboj u ovršnom postupku (prigovor prijeboja)
3. Procesni prijeboj u ovršnom postupku (prigovor radi prebijanja)
4. Prijeboj u ovršnom postupku pred javnim bilježnikom
5. Prijeboj kod izvansudske ovrhe
6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)