RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama u travnju 2013., u Zakon o zemljišnim knjigama uveden je i čl. 84. a. Riječ je o pravilu kojim se u zemljišnoknjižno pravo uvodi nova vrsta zabilježbe – zabilježba pokretanja postupka pred sudom ili upravnim tijelom. U ovom članku autorica daje detaljna pojašnjenja o ovoj zabilježbi i njenim pravnim učincima. U prvom dijelu pojašnjava pretpostavke za upis zabilježbe pokretanja postupka dok u drugom dijelu daje detaljan pregled određenih postupaka za koje je moguće upisati zabilježbu pokretanja postupka.
1. Uvod
2. Pretpostavke za upis zabilježbe pokretanja postupka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)