RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autorica u ovome članku razmatra aktualna pitanja vezana uz povezivanje knjige položenih ugovora i zemljišne knjige, što je posljedica donošenja novog Pravilnika o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva), čime je stavljen izvan snage Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine iz 2010.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)