RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Zakon o nasljeđivanju u svome drugome dijelu koji nosi naziv „pravni temelj nasljeđivanja” između ostalog uređuje i ugovor o ustupu i raspodjeli imovine za života (pretka). Prilikom zaključivanja tog ugovora imovina se raspodjeljuje i prelazi odmah na osobu primatelja još za života ustupitelja. Takav je oblik raspolaganja imovinom dopušten samo između predaka i potomaka koji bi bili po zakonu pozivani na nasljedstvo, no nije dopušten prema trećima koji ne spadaju u krug zakonskih nasljednika. Za valjanost takvog ustupanja i dijeljenja imovine potrebna je i suglasnost sve djece i ostalih potomaka koji bi po zakonu bili pozvani na nasljeđivanje. Autorica ovu problematiku u nastavku članka detaljno pojašnjava, a daje i ogledni primjerak ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za života.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)