RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autorica u ovom članku detaljno pojašnjava pitanja vezana uz poslovanje komunalnih službi. U prvom dijelu članka pojašnjava pojam komunalnih službi i njihovu javnu funkciju kao i njihov nastanak te daje detaljan pregled pravnih propisa koji uređuju osnivanje i djelovanje ovih službi. U drugom dijelu članka autorica po segmentima razrađuje pojedine komunalne službe i djelatnosti, kao što su prijevoz putnika u javnom prometu, održavanje čistoće, održavanje groblja, obavljanje dimnjačarskih poslova, tržnice na malo i dr., te pojašnjava tko ih obavlja i u kojim su oblicima organizirani

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)