RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Pravo na pristup informacijama smatra se jednim od bitnih ljudskih prava i stanje u ovom području ulazi u elemente za mjerenje demokratičnosti svake države. Građani, udruge, trgovačka društva i drugi imaju pravo tražiti informacije od tijela javne vlasti i dobiti na njih odgovor. Nedavno donesen Zakon o pravu na pristup informacijama uredio je ova pitanja na dijelom nov i pravno zaokružen način. Broj tijela javne vlasti koje su obveznici ovog Zakona iznimno je velik – uključuje i trgovačka društva u državnom i javnom vlasništvu, čak i ona koja nemaju javne ovlasti. Nadalje, novouvedena mogućnost u naše propise, ponovna uporaba informacija javnog sektora (dakle, korištenje postojećim državnim bazama podataka u komercijalne i slične svrhe), može biti vrlo zanimljiva svim poduzetnicima koji planiraju nove poslovne aktivnosti.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)