RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 11.2013
  • Članak:Pravo na plaću
  • Stranica:17.
  • Autor/i:Goran LOJE, dipl. iur.

Sažetak:

Autor u članku ukratko pojašnjava pojam plaće radnika i određivanje te plaće, odnosno navodi od čega se ona sastoji. Pojašnjava također prava radnika u slučaju neisplate plaće te u tome kontekstu daje i primjer obračunske isprave za isplatu plaće – naknade plaće.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)