RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autor u ovome članku, na zanimljiv, detaljan i transparentan način, razmatra bitna pitanja vezana uz pravnu prirodu odgovornosti iz prospekta, kako s teorijskog tako i s praktičnog motrišta.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)