RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 11.2013
  • Članak:Federalni porezi u SAD-u
  • Stranica:3.
  • Autor/i:Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ

Sažetak:

U ovome članku autor daje prikaz i osnovno određenje federalnih poreza u SAD-u, u kojima se porezi ubiru na više razina javne vlasti. Osim federalne porezne vlasti, svaka od 50 država ima samostalno pravo oporezivanja te je svakoj dano pravo samostalnog ubiranja vlastitih poreza i osmišljavanje njihovih pravila. Mnoge države imaju porez na dohodak/dobitak sličan federalnom porezu na dohodak/dobitak. One također ubiru poreze na nekretnine, trošarine, porez na nasljedstva, a rjeđe i porez na bogatstvo. Izdašan izvor državnih prihoda predstavljaju porezi na promet. Većina država također oporezuje korporacije, ponekad u obliku poreza na dobitak, ali puno češće u obliku poreza na franšize, kojim se oporezuje povlastica prava poslovanja u tim državama. Premda su porezi na svim tim razinama značajni i mogu se ticati svih onih koji obavljaju relevantnu djelatnost, najznačajniji su federalni porezi, naročito savezni porez na dohodak/dobitak. Postojeći federalni porezni sustav ima četiri ključna elementa: porez na dohodak/dobitak koji tereti pojedince/korporacije (sastoji se od uobičajenog poreza na dohodak/dobitak i alternativnog minimalnog poreza), porez na plaće (i odgovarajući porez na dohodak koji ostvare samozaposlene osobe), namijenjen financiranju određenih programa socijalnog osiguranja, porez na nasljedstva i darove, odnosno ostale oblike prenošenja imovine između generacija, te trošarine na određena dobra i usluge.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)