RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  U razdoblju od 1. do 16. kolovoza 2013. poslovni subjekti obveznici Intrastat istraživanja podnosili su Intrastat obrasce o ostvarenoj robnoj razmjeni sa zemljama članicama EU tijekom srpnja. S obzirom na to da su se podatci o robnoj razmjeni od poslovnih subjekata prvi puta prikupljali putem Intrastat obrazaca, mnogi Intrastat obrasci nisu bili popunjeni na odgovarajući način, što je otežavalo njihovo prihvaćanje u informacijski sustav Carinske uprave. Česte i tipične pogreške zbog kojih su Intrastat obrasci bili odbijeni opisane su u ovom tekstu.
  1. Uvod
  2. Validacija xml sheme
  3. Validacija ispravnosti popunjavanja polja Intrastat obrasca od strane Intrastat aplikacije

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)