RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  1. EK odobrila plan Hrvatske za ulaganje 450 milijuna eura za poticanje rasta
  2. Za inovacije 22 milijarde eura
  3. EK ulaže 13,7 milijuna eura u javne digitalne usluge
  4. Program za poticanje zapošljavanja korak bliže usvajanju
  5. Neke članice EU moraju vratiti 180 milijuna eura poljoprivredne pomoći
  6. Europsko gospodarstvo izašlo iz dosad najduže recesije
  7. Wifo: treba smanjiti oporezivanje rada u Austriji
  8. Mađarskoj prekinuto financiranje EU-projekata

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)