RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 10.2013
  • Članak:Državni nameti
  • Stranica:130.
  • Autor/i:Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

Sažetak:


  Država može poduzećima nametnuti različite obveze. U vezi s tim, Odbor za tumačenje MSFI (IFRS Interpretation Committee, u nastavku: IFRIC) primio je upite na koji način prikazati u računovodstvu takve obveze koje će se morati podmiriti. Upiti se odnose na problem kada priznati obvezu, u skladu s odredbama MRS-a 37 – Rezerviranja, neizvjesne obveze i neizvjesna imovina.
  1. Nameti koje nameće država
  2. Tumačenje

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)