RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  Svjetskom globalizacijom te ulaskom RH u EU, razmjena radne snage sve je učestalija. Na svjetskoj i europskoj razini sve je više stranaca koji obavljaju neku vrstu samostalnog rada. Samostalnost u njihovu radu očituje se u okviru predavača, autora, umjetnika, posrednika pri prodaji, članova uprave koji u tuzemstvu ne borave trajno, konzultanata i dr. Sukladno tome, tuzemna društva stranim fizičkim osobama – nerezidentima isplaćuju različite primitke, a te isplate mogu imati različit obračun poreza na dohodak ovisno o nekoliko bitnih činjenica. Iako u RH nerezident može ostvariti primitke koji se možebitno mogu oporezivati porezom na dohodak po svim izvorima dohotka (dohodak od nesamostalnog rada, dohodak od kapitala i dr.), u ovom članku skrećemo pozornost na oporezivanje primitaka koji se prema tuzemnom propisu smatraju drugim dohotkom.
  1. Tko se smatra nerezidentom
  2. Primitci koji se isplaćuju nerezidentima, a smatraju se drugim dohotkom
  3. Međunarodni ugovori i propisi EU
  4. Obračunavanje doprinosa pri isplati drugog dohotka
  5. Obračun poreza na dohodak
  6. Primjeri isplate drugog dohotka nerezidentu
  7. Godišnja porezna prijava nerezidenata

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)