RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  U časopisu RRiF, br. 8/13. pisali smo o novim pravilima za postupanje s predujmovima u sustavu PDV-a na koje primatelji predujma po izdanim računima za predujam zaračunavaju PDV. Nakon toga smo u časopisu RRiF, br. 9/13. dali detaljne upute vezane uz sadržaj nove „redovne“ knjige izdanih (izlaznih) računa, odnosno knjige I-RA, i „redovne“ knjige primljenih (ulaznih) računa, odnosno knjige U-RA. Uz to, u tom smo broju časopisa na konkretnim primjerima poslovnih događaja koji će se najčešće događati u poslovnoj praksi prikazali utvrđivanje obveze PDV-a kroz nove porezne evidencije („redovne knjige“ I-RA i U-RA, evidenciju za stjecanje dobara iz EU, evidenciju za stjecanje usluga iz EU, evidenciju za tuzemni prijenos porezne obveze i dr.) i nove prijave PDV-a. U ovom se članku definira računovodstveno i porezno motrište predujmova primljenih nakon 1. srpnja 2013. za građevinske usluge odnosno usluge koje se od tog datuma drugim poreznim obveznicima isporučuju uz prijenos porezne obveze. O tome kako postupati s predujmovima koji su za navedene usluge primljeni do 1. srpnja 2013., pisali smo detaljno u časopisu RRiF br. 7/13., str. 103.
  1. Uvod
  2. Evidentiranje primljenih predujmova za građevinske usluge
  3. Evidentiranje danih predujmova za građevinske usluge
  4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)