RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  Prodaja na daljinu podrazumijeva oblik prodaje dobara kupcima putem sredstava za daljinsku komunikaciju (TV, internet, telefon, pošta i slično). S obzirom na to da je takav oblik prodaje sve učestaliji i zanimljiviji kupcima, u ovom se članku s motrišta poreza na dodanu vrijednost objašnjava porezni položaj poslovnih događaja – prodaje na daljinu. Na praktičnim primjerima pojašnjeno je o čemu porezni obveznici koji kupuju ili pak prodaju dobra na daljinu trebaju voditi brigu.
  1. Osnovna obilježja prodaje na daljinu
  2. Utvrđivanje mjesta isporuke kod prodaje na daljinu
  3. Prodaja dobara na daljinu iz RH kupcu krajnjem potrošaču u EU
  4. Prodaja dobara na daljinu iz EU kupcu krajnjem potrošaču u RH
  5. Prodaja dobara na daljinu iz RH kupcu – članu „grupe trojice“ u EU
  6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)