RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  Osobe s prebivalištem u Hrvatskoj mogu zasnovati radni odnos s poslodavcem sa sjedištem u drugoj državi te po toj osnovi obavljati poslove za tog poslodavca u Hrvatskoj. Nakon 1. srpnja 2013. kada je Hrvatska priključena ostalim članicama Europske unije i kada je hrvatski sustav socijalnog osiguranja usklađen sa sustavom osiguranja Europske unije postoji razlika između zasnivanja radnog odnosa s poslodavcem koji ima sjedište u državama Europske unije u odnosu na onoga u zemlji izvan Europske unije (treće zemlje). O tome pišemo u ovom članku.
  1. Uvodne napomene
  2. Zapošljavanje osoba s prebivalištem ili stalnim boravištem u Hrvatskoj kod poslodavca sa sjedištem u članici EU
  3. Mogućnost preuzimanja obveze plaćanja doprinosa
  4. Posebne napomene u vezi s plaćanjem doprinosa
  5. Plaćanje poreza na dohodak
  6. Zapošljavanje osoba s prebivalištem u Hrvatskoj kod poslodavca sa sjedištem u „trećim zemljama“
  7. Uplatni računi za doprinose i porez
  8. Porezni položaj materijalnih prava

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)