RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  Načelno, neprofitne organizacije koje vode dvostavno knjigovodstvo za 2013. moraju za razdoblje siječanj – rujan 2013. sastaviti i FINA-i dostaviti obrazac S-PR-RAS-NPF. Među te organizacije ubrajaju se i sve neprofitne organizacije koje su osnovane od početka 2011., bez obzira na njihovu veličinu odnosno njihov knjigovodstveni sustav (jednostavni ili dvostavni). Obrazac S-PR-RAS sastavlja se i dostavlja do 21. listopada 2013. samo FINA-i.
  Temelj za popunjavanje obrasca su podatci iskazani na knjigovodstvenim računima. S obzirom na to da se ni u računovodstvu niti u popunjavanju obrasca nisu zbile promjene, ovim člankom upućujemo samo na neke situacije.
  1. Uvod
  2. Obrazac S-PR-RAS-NPF

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)