RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 10.2013
  • Članak:ENC-uređaji i ribolovne dozvole
  • Stranica:40.
  • Autor/i:Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Sažetak:

  U ovom praktikumu neprofitnog računovodstva knjiže se i obrazlažu knjiženja 1. NADOPLATA ENC-UREĐAJA i 2. PRODAJA RIBOLOVNIH DOZVOLA.
  Pri nadoplati prava korištenja autocestama poteškoću pri evidentiranju stvara okolnost primitka računa za neizvršenu odnosno neiskorištenu uslugu.
  Pri prodaji ribolovnih dozvola radi ispravnog bilježenja prihoda, osobita se pozornost mora posvetiti posebnim propisima i na temelju njih sklopljenim ugovorima između ribolovnih društava i nadležnih ribolovnih saveza.
  Osnovni materijalni propis koji se rabi u priznavanju navedenih poslovnih promjena je Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 10/08. i 7/09., dalje: Uredba).
  1. Nadoplata ENC-uređaja
  2. Prodaja ribolovnih dozvola

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)