RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  Proračunske osobe koje dodatno ulažu na vlastitoj dugotrajnoj imovini na taj način zapravo povećavaju vrijednost te imovine. Osim dodatnog ulaganja na vlastitoj imovini proračunske osobe mogu dodatno ulagati i na dugotrajnoj imovini u tuđem vlasništvu, odnosno na tuđoj imovini. Bitno je razlikovati dodatno ulaganje od tekućega i investicijskog održavanja. Ako bi proračunska osoba umjesto dodatnog ulaganja iskazala trošak tekućeg i investicijskog održavanja, takvo bi iskazivanje dovelo do iskrivljenog iskazivanja godišnjega financijskog rezultata proračunske osobe.
  1. Dodatno ulaganje na vlastitoj dugotrajnoj imovini
  2. Ulaganja na tuđoj dugotrajnoj imovini

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)