RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U članku se razmatraju odredbe novog Zakona o prebivalištu. Isti Zakon ima bitnu ulogu u pogledu radnog i poreznog prava s obzirom na to da se prema prijavljenom prebivalištu prijavljuje i plaća porez i prirez. Prebivalište može utjecati na visinu plaće i izdatke poslodavca te na dobivanja naknada za troškove prijevoza radnika na posao i s posla. Zakon ima znatno strože odredbe u pogledu točnog prijavljivanja prebivališta te strože prekršajne sankcije, a previđa i mogućnost brisanja prebivališta za građane za koje se terenskom provjerom djelatnika policije utvrdi da ne žive na prijavljenoj adresi.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)