RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovome članku autor razmatra problematiku financiranja sporta kako u nas tako i na komparativnoj razini. Naime, sport kod nas financira država, što predstavlja jedan od ključnih problema hrvatskog sporta koji, prema mišljenju autora, nije prošao transformaciju iz socijalizma u kapitalizam. Kako je u EU glavni izvor financiranja sporta privatni kapital ili neproračunski novac, a u RH je dominantan javni izvor financiranja sporta ili proračunski novac, punopravnim članstvom u EU potrebno je prihvatiti osnovna europska pravila iz područja sporta.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)