RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  Novim je Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju, između ostalog, propisano da su naknada plaće za vrijeme bolovanja i druge odgovarajuće Zakonom propisane naknade izuzete od ovrhe, što donosimo u nastavku članka.
  1. Uvod
  2. Zakonski okvir za provedbu ovrhe na plaći, naknadi plaće i dr. primitcima
  3. Novosti u ovrsi na plaći, naknadi plaće i dr. primitcima u 2013.
  4. Naknada plaće i druge odgovarajuće naknade izuzete od ovrhe prema posebnom propisu

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)