RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Zaštiti sigurnosti i zdravlju radnika na radu te sprječavanju ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, drugih bolesti u vezi s radom i zaštiti radnog okoliša još se uvijek ne poklanja odgovarajuća pozornost. Iako je normativno ovo područje dobro i kvalitetno pokriveno, u praksi se još uvijek (makar sve manje) pravila te zaštite u potpunosti ne poštuju. Bitan segment te zaštite su poslovi s posebnim uvjetima rada. To su oni poslovi koje mogu obavljati samo radnici koji, osim općeg uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, ispunjavaju i posebne uvjete glede životne dobi, spola, stručnih sposobnosti, zdravstvenog stanja i psihičke sposobnosti, jer je riječ o rizičnim poslovima za sigurnost radnika na radu. O tome pišemo u ovom članku.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)