RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U lipnju 2013. ponovo je noveliran Zakon o radu, između ostalog i zbog daljnjeg usklađenja našega radnog zakonodavstva s aktima EU, ustrajanjem na pojačanoj fleksibilizaciji zasnivanja radnog odnosa i drugim aktualnim pitanjima. O ovoj aktualnoj tematici, detaljnije u nastavku članka.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)