RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Od 1. srpnja 2013. hrvatski se poduzetnici moraju prilagoditi novim pravilima u oporezivanju PDV-om, međutim, u mnogim situacijama olakšano je poslovanje s poduzetnicima iz drugih država članica s obzirom na slobodno kretanje robe i usluga i jedinstveno tržište EU. Donošenjem novog Zakona o PDV-u, oporezivanje prometa dobara i usluga značajno se promijenilo kako u tuzemstvu tako i u vezi sa stjecanjem i isporukom dobara i u sluga u zemljama članicama EU te trećim zemljama, o čemu opširnije pišemo u nastavku članka.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)