RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 5.2013
  • Članak:Devizna blagajna
  • Stranica:120.
  • Autor/i:Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Sažetak:

Iako je izvjesno da će 1. srpnja 2013. Republika Hrvatska postati dijelom teritorija Europske unije, ona tim danom ne postaje dijelom Europske monetarne unije. Time i dalje ostaju „ograničenja“ u poslovanju sa stranim sredstvima plaćanja, što uključuje i ograničenja u poslovanju stranom gotovinom. S obzirom na to, ovim se člankom objašnjava poslovanje stranom gotovinom u RH.
1. Uvod
2. Tko je rezident, a tko je nerezident
3. Strana sredstva plaćanja
4. Poslovanje stranom gotovinom
5. Odnos blagajničkog maksimuma iz sustava fiskalizacije i „deviznih“ blagajničkih maksimuma
6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)