RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Plaća je primitak koji radnik ostvaruje na temelju rada u radnom odnosu i na osnovi kojeg se stječu prava iz socijalnih osiguranja, a oporeziv je porezom na dohodak od nesamostalnog rada. U pravilu, jednak je socijalni i pravni status plaće i u slučaju isplate zaostalih plaća po okončanju radnog spora u korist radnika, prema odluci nadležnog suda. Budući da je u tim slučajevima riječ o isplati plaća za neko prethodno razdoblje, istoga ili različitoga poreznog razdoblja, treba primjenjivati određene iznimke od temeljnog pravila pri obračunu doprinosa i poreza na dohodak, uređene propisima iz radnog, socijalnog i poreznog prava te uputama Porezne uprave i stajalištima Ministarstva financija.
1. Uvod
2. Obračun doprinosa i poreza na dohodak nakon okončanja radnog spora u korist radnika
3. Obračun zateznih kamata
4. Izviješća o isplaćenim plaćama
5. Postupak pri isplati plaća u ovršnom postupku
6. Obračun doprinosa poreza na dohodak i prireza prema slobodnoj nagodbi

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)