RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Punopravnim članstvom u Europskoj uniji Republika Hrvatska će postati ne samo članicom europske obitelji nego i konkurentom u odnosu na ostale države članica. Naime, u posljednjih desetak godina, potaknuto nizom presuda Europskog suda vezanih za slobodu poslovnog nastana, u EU se sve više govori o tzv. regulatornom natjecanju među državama članicama. Jednu od mjera regulatornog natjecanja svakako predstavlja i uvođenje novoga organizacijskog oblika u hrvatsko pravo društava – jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću, kod kojega su zahtjevi glede temeljnog kapitala te troškovi i formalnosti kod osnivanja olakšani do krajnje mjere. U ovome se članku izlažu osobitosti jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću kroz poredbenu analizu s klasičnim društvom s ograničenom odgovornošću i njemačkom inačicom jednostavnog društva, tzv. poduzetničkim društvom.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)