RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovome članku autorica razmatra pitanja vezana za to u kojim je slučajevima odvjetničko društvo obveznik plaćanja spomeničke rente. Za odgovor na pitanja treba poći od odredaba Ustava RH i drugih odgovarajućih zakona te stajališta sudske prakse najviših sudova u RH u vezi s navedenom problematikom koja se dodatno komentira u ovome članku. Uz to se navode okolnosti jednoga konkretnog slučaja (bez podataka o stvarnom identitetu obveznika) te stajališta nadležnih upravnih tijela u vezi s obvezom plaćanja spomeničke rente u tom slučaju. Okolnost koja primarno određuje tu obvezu i usmjerava ovu temu jest ta da je odvjetničko društvo, vlasnik poslovnog prostora, odvjetničku djelatnost obavljalo u objektu koji ima status kulturnog dobra.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)