RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Iz perspektive upravnosudskog praktičara, autor na sustavan način daje više savjeta tuženicima u upravnim sporovima u vezi s postupanjem prije pokretanja spora, nakon primitku tužbe na odgovor, pri sastavljanju odgovora na tužbu, u ostalim izvanraspravnim aktivnostima te na raspravi. Ujedno donosi ogledni primjer odgovora na tužbu. Dakle, slijedom praktičarskog iskustva prvostupanjskoga upravnog sudovanja u prvih 15 mjeseci primjene novog Zakona o upravnim sporovima, u ovom radu donosimo nekoliko praktičnih savjeta tuženicima, primjenjivih u različitim fazama upravnog spora.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)