RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovom se članku daje kratak pregled pravnog okvira za postupke javne nabave ispod europskih vrijednosnih pragova u Hrvatskoj, uključujući sličnosti i razlike pravnog uređenja ovog pitanja u odnosu na pravno uređenje javne nabave iznad europskih vrijednosnih pragova, a koje podliježe pravilima EU o javnoj nabavi. Iako je većina odredaba koje uređuju nabavu ispod europskih vrijednosnih pragova uglavnom identična onima koji se primjenjuju na nabavu iznad europskih vrijednosnih pragova, postoje odgovarajuće iznimke u pogledu objava i rokova za poduzimanje radnji u postupku. U ovome se članku obrađuje i pitanje tzv. „bagatelne javne nabave“. Ističe se, nadalje, da je postojanje posebnih pravila za nabavu ispod europskih vrijednosnih pragova potrebno, između ostalog, zbog važnosti nabave ispod europskih vrijednosnih pragova, a slijedom toga i utjecaja te nabave na učinkovitost sustava javne nabave u Hrvatskoj.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)